Królewskie Miasto

WAŻNE: Samorządowcy z powiatu spotkali się z przedstawicielami Łódzkiej ... « » Wywiad Burmistrza dla Dziennika Gazety Prawnej nt. zmian w kodeksie wyborczym « » Dziesięciolecie obwodnicy Miasta KowalaŚwięty Mikołaj przyjechał do Kowala i był hojny Prosimy o zdjęcia najmłodszych mieszkańców Kowala

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Z TERENU MIASTA KOWALA,

OBOWIĄZUJE WE WSZYSTKICH ULICACH

OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 r.

 

-----------------

FRAKCJA MOKRA

FRAKCJA SUCHA

POPIÓŁ

PLASTIK, SZKŁO

MIESIĄC

DZIEŃ

DZIEŃ

DZIEŃ

DZIEŃ

STYCZEŃ

16 pn

16 pn

02 pn, 16 pn, 30 pn

16 pn

LUTY

13 pn

13 pn

13 pn, 27 pn

13 pn

MARZEC

13 pn

13 pn

13 pn, 27 pn

13 pn

KWIECIEŃ

10 pn, 24 pn

10 pn, 24 pn

24 pn,

10 pn

MAJ

08, pn, 22 pn

08, pn, 22 pn

----------------

08 pn

CZERWIEC

05 pn, 19 pn

05 pn, 19 pn

----------------

05 pn

 

Odpady muszą być wystawione do godz. 07:00 w dniu odbioru. Więcej informacji udzielą pracownicy Urzędu Miasta Kowal pod nr tel. 54 2842 030 oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o. w Baruchowie tel. 54 284 56 12.

Frakcja mokra: odpady ulegające biodegradacji, tj. odpady kuchenne, resztki
i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady tytoniowe, rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte: ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, jednorazowe pieluchy i inne środki higieny osobistej, mokry papier i karton, papierowe torebki i worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej ?hodowli? zwierząt, trociny, skoszona trawa, liście
i pocięte drobne gałęzie.

Frakcja sucha: papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, w tym po napojach ? tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej, odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i po mleku), słoiki po artykułach spożywczych oraz szklane  opakowania  po kosmetykach.

Oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ?u źródła" (tzn. bezpośrednio na terenie danej nieruchomości) przy ulicy Dobiegniewskiej ? obok oczyszczalni ścieków ? w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 ? 18.00 będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do którego można samodzielnie i bezpłatnie dostarczać odpady problemowe, do których należą: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz popiół. Harmonogram odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK)

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

02.01

06.02

06.03

03.04

08.05

05.06


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

ZMIESZANYCH Z TERENU MIASTA KOWAL

GOSPODARSTWA DOMOWE NIE OBJĘTE SEGREGACJĄ ODPADÓW

OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 r.

 

-----------------

ODPADY ZMIESZANE

MIESIĄC

DZIEŃ

STYCZEŃ

02 pn, 16 pn, 30 pn

LUTY

13 pn, 27 pn

MARZEC

13 pn, 27 pn

KWIECIEŃ

10 pn, 24pn

MAJ

08 pn, 22 pn

CZERWIEC

05 pn, 19 pn


Informujemy, że przy ulicy Dobiegniewskiej ? obok oczyszczalni ścieków ? w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 ? 18.00 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do którego można samodzielnie i bezpłatnie dostarczać odpady problemowe, do których należą: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz popiół.

Harmonogram odbioru z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK)

 

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

02.01

06.02

06.03

03.04

08.05

05.06


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Z TERENU MIASTA KOWALA,

OBOWIĄZUJE WE WSZYSTKICH ULICACH

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 r.

-----------------

FRAKCJA MOKRA

FRAKCJA SUCHA

POPIÓŁ

PLASTIK, SZKŁO

MIESIĄC

DZIEŃ

DZIEŃ

DZIEŃ

DZIEŃ

STYCZEŃ

18 pn

18 pn

04 pn, 18 pn

18 pn

LUTY

15 pn

15 pn

01 pn, 15 pn, 29 pn

15 pn

MARZEC

14 pn

14 pn

14 pn, 29 wt

14 pn

KWIECIEŃ

11 pn, 25 pn

11 pn, 25 pn

25 pn,

11 pn

MAJ

09, pn, 23 pn

09 pn, 23 pn

----------------

09 pn

CZERWIEC

06 pn, 20 pn

06 pn, 20 pn

----------------

06 pn

LIPIEC

04 pn, 18 pn,

04 pn, 18 pn

04 pn

04 pn

SIERPIEŃ

01 pn, 16 wt, 29 pn

01 pn, 16 wt, 29 pn

---------------

01 pn

WRZESIEŃ

12 pn, 26 pn

12 pn, 26 pn

26 pn

12 pn

PAűDZIERNIK

10 pn, 24 pn

10 pn, 24 pn

24 pn

10 pn

LISTOPAD

07 pn, 21 pn

07 pn, 21 pn

21 pn

07 pn

GRUDZIEŃ

19 pn,

19 pn,

05 pn, 19 pn

19 pn

Harmonogram do pobrania tutaj


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

ZMIESZANYCH Z TERENU MIASTA KOWAL

GOSPODARSTWA DOMOWE NIE OBJĘTE SEGREGACJĄ ODPADÓW

OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 r.

 

-----------------

ODPADY ZMIESZANE

MIESIĄC

DZIEŃ

STYCZEŃ

04 pn, 18 pn

LUTY

01 pn, 15 pn, 29 pn

MARZEC

14 pn, 29 wt

KWIECIEŃ

11 pn, 25pn

MAJ

09 pn, 23 pn

CZERWIEC

06 pn, 20 pn

LIPIEC

04 pn, 18 pn

SIERPIEŃ

01 pn, 16 wt, 29 pn

WRZESIEŃ

12 pn, 26 pn

PAűDZIERNIK

10 pn, 24 pn

LISTOPAD

07 pn, 21 pn

GRUDZIEŃ

05 pn, 19 pn


Harmonogram do pobrania tutaj


Informacja dotycząca deklaracji odpadów komunalnych


Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w Państwa gospodarstwie domowym, istnieje konieczność złożenia korekty deklaracji w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności, np. przeprowadzki, podjęcia studiów, narodzin dziecka itp. Część mieszkańców koryguje opłaty z tytułów j/w we własnym zakresie, co jest niezgodne z przepisami. Niedokonanie w terminie korekty deklaracji o liczebności członków gospodarstwa domowego uniemożliwia w przyszłości zmniejszenie przez Urząd Miasta opłat z tego tytułu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 54 2842 030.HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Z TERENU MIASTA KOWALA

OBOWIĄZUJE WE WSZYSTKICH ULICACH

OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2015 r.

-----------------

FRAKCJA MOKRA

FRAKCJA SUCHA

POPIÓŁ

MIESIĄC

DZIEŃ

DZIEŃ

DZIEŃ

LIPIEC

2 czw, 13 pn, 27 pn

2 czw, 13 pn, 27 pn

2 czw

SIERPIEŃ

10 pn, 24 pn, 31 pn

10 pn, 24 pn, 31 pn

10 pn

WRZESIEŃ

14 pn, 28 pn

14 pn, 28 pn

14 pn

PAűDZIERNIK

12 pn, 26 pn

12 pn, 26 pn

12 pn

LISTOPAD

23 pn

23 pn

23 pn

GRUDZIEŃ

21 pn,

21 pn,

21 pn

 

Harmonogram do pobrania tutaj

Informujemy, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz. 07:00 w dniu odbioru. Więcej informacji udzielą pracownicy Urzędu Miasta Kowal pod nr tel.
54 2841255 oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa
sp. z o.o. w Baruchowie tel. 54 2844179.

 

Frakcja mokra: odpady ulegające biodegradacji, tj. odpady kuchenne, resztki
i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady tytoniowe, rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte: ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, jednorazowe pieluchy i inne środki higieny osobistej, mokry papier i karton, papierowe torebki i worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej ?hodowli? zwierząt, trociny, skoszona trawa, liście
i pocięte drobne gałęzie.

Frakcja sucha: papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, w tym po napojach ? tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej, odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i po mleku), słoiki po artykułach spożywczych oraz szklane  opakowania  po kosmetykach.

Oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ?u źródła" (tzn. bezpośrednio na terenie danej nieruchomości) przy ulicy Dobiegniewskiej ? obok oczyszczalni ścieków ? w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 ? 18.00 będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do którego można samodzielnie i bezpłatnie dostarczać odpady problemowe, do których należą: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne  odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz popiół.

Harmonogram odbioru z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK)

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAűDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

06.07

03.08

07.09

05.10

02.11

07.12

 

Odbiór odpadów zmieszanych w całym KOWALU

w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAűDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

02.07

10.08

14.09

12.10

09.11

07.12

13.07

24.08

28.09

26.10

23.11

21.12

27.07

31.08

 

 

 

 

 

Harmonogram do pobrania tutaj

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr konta: 09 9557 0006 0019 8000 2000 0008.

Frakcja mokra: odpady ulegające biodegradacji, tj. odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady tytoniowe, rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte: ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, jednorazowe pieluchy i inne środki higieny osobistej, mokry papier i karton, papierowe torebki i worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej ?hodowli? zwierząt, trociny, skoszona trawa, liście i pocięte drobne gałęzie.

Frakcja sucha: papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, w tym po napojach ? tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej, odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i po mleku), słoiki po artykułach spożywczych oraz szklane opakowania po kosmetykach.

Oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ?u źródła" (tzn. bezpośrednio na terenie danej nieruchomości) przy ulicy Dobiegniewskiej ? obok oczyszczalni ścieków ? w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 ? 18.00 będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do którego można samodzielnie i bezpłatnie dostarczać odpady problemowe, do których należą: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe i zużyte opony.

UWAGA: Dostarczony przez Miasto mały pojemnik 10 litrowy do frakcji mokrej można wyłożyć workiem foliowym w celu utrzymania czystości pojemnika,
a następnie zawartość z workiem wrzucić do pojemnika na odpady mokre ustawionego na swojej posesji.Szanowni Państwo, Mieszkańcy Kowala

Rewolucja ?śmieciowa? w Kowalu, już się zaczęła. Firma SANIKO dokonała ostatnich opróżnień pojemników na odpady na starych zasadach. Zgodnie
z podpisanymi przez Państwa deklaracjami należy teraz przystąpić do segregacji odpadów. Na podstawie sygnałów napływających do Urzędu Miasta przypominamy, że małe pojemniki: 10 i 20 litrowe są przeznaczone do tego, aby ułatwić segregację odpadów ?u źródła?. Według naszej koncepcji większy pojemnik przeznaczony jest na gromadzenie w domu odpadów ?suchych?, a mały ? do odpadów ?mokrych?.

W związku z często zadawanymi pytaniami ? czy pojemniki te można wykładać plastikowymi workami, odpowiadamy, że tak. Po zapełnieniu pojemników ?domowych? ich zawartość należy umieścić w jednym z dużych pojemników stojących na zewnątrz, lub w dużym, specjalnie do tego przeznaczonym worku na odpady segregowane. Tak, jak już wielokrotnie pisaliśmy, wyposażenie posesji w pojemniki i w worki jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy posesji
(w przypadku budynków komunalnych, czy spółdzielczych jest to obowiązek ZGM lub WSM). Chcąc ułatwić wywiązanie się z tego obowiązku samorząd zakupił
i nieodpłatnie użyczył 120 litrowe pojemniki każdemu gospodarstwu domowemu. Pojemniki te można oczywiście wykorzystać zgodnie z potrzebami danej posesji, na przykład na odpady suche, mokre lub popiół ? w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Gospodarstwa domowe nieposiadające jeszcze kompletu pojemników na gromadzenie segregowanych odpadów zachęcamy do ich nabycia. Wbrew pozorom jest to dużo tańsze niż gromadzenie odpadów w specjalnych workach, które wcale nie są tanie. Składając Państwu tę rekomendację czynimy jednak starania, aby worki na odpady były w ciągłej sprzedaży w kowalskich sklepach z artykułami przemysłowymi.

Obecnie są one do nabycia w sklepach: Alik, Domex i Pamet. Z tego co wiemy, trudno jest obecnie kupić w dobrej cenie duże, 120 litrowe plastikowe pojemniki na odpady, bo ich producenci przyjmują realizację zamówień dopiero na miesiąc wrzesień. Do niniejszej korespondencji załączmy też książeczkę na opłaty, która została opracowana, po to, aby ułatwić Państwu wnoszenie opłat bankowych, za które nasz bank nie będzie pobierał opłaty. Nie ma oczywiście konieczności, aby z książeczki opłat korzystać, bo wiemy, że część z Państwa korzysta z bankowości internetowej. Przedstawiając Państwu kolejną informację na temat nowych zasad gospodarki odpadami na terenie Miasta Kowala mamy pełną świadomość tego, że pomimo naszej najlepszej woli, mogą się zdarzyć różnego rodzaju nie dające się przewidzieć zdarzenia. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Ze swej strony będziemy czynić wszystko, aby cały system na terenie Miasta funkcjonował bezkolizyjnie. Przy tej okazji dziękuję Państwu za wspomaganie samorządu Miasta w tym niełatwym procesie. Możemy być zadowoleni z tego, że w chwili obecnej wszystkie gospodarstwa domowe zamieszkałe na terenie Kowala złożyły deklaracje. Cieszymy się też z tego, że decyzję o segregowaniu odpadów podjęło aż 99,5% gospodarstw domowych w Kowalu.

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Kowala

Kamery On-line

Newsletter
Twój adres email:
 Zapisz |  Wypisz
 

Nasi partnerzy

   

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Kowal.eu (C) 2013 ul. Piwna 24, 87-820 Kowal
tel. 054-2841-255, fax. 054-2842-231
e-mail: [email protected]